LINIJA ZA PROIZVODNJU “READY TO EAT” SUŠENOG VOĆA

HIDROSTATSKI (PARA / VODA) BLANŠER

POTAPAJUĆI REZERVOAR SA REZERVOAROM SA GLUKOZOM

PROTOČNI METAL DETEKTOR

Kapacitet linije

1-3 t/h

Please describe your demand and leave your contact details.

* Ova polja su obavezna.