Linija za preradu kukuruza šećerca

A&K komušač

4 modela

4 trake: 4 t/h
8 trake: 8 t/h
12 trake: 12 t/h
16 trake: 16 t/h

CCM Ručni krunjač

Izlaz: po operateru 60 klipova u minuti

CCM Poluautomatski krunjač

110 klipova / minut

CCM Automatski krunjač

110 klipova / minut

LM11E - Mašina za pranje kukuruza šećerca

4 modela

LM09E: 3 t/h
LM10E: 6 t/h
LM11E: 10 t/h
LM13E: 14 t/h

S23B - Vazdušni separator

4 modela

S20B: 6 t/h
S22B: 9 t/h
S23B: 12 t/h
S24B: 16 t/h

CCM - Odvajač zelenih klipova

4 modela

14 traka: 14 t/h
18 traka: 23 t/h
22 traka: 41 t/h
32 traka: 50 t/h

TLP20 - Vibracioni odvajač

4 modela

TLM29/TLP29: 3 t/h
TLM20/TLP20: 6 t/h
TLM21/TLP21: 11 t/h
TLM21/TLP21: 14 t/h

Opišite vaše zahteve i ostavite podatke za kontakt

* Ova polja su obavezna.